دانشگاه علوم پزشکی همدان

 رسالت (Mission)

دانشکده علوم توانبخشی در صدد است تا در راستای تحقق سند استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان به تعلیم و تربیت نیروی های انسانی متخصص، متعهد و توانمند درمقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی با اولویت رعایت اصول اخلاق حرفه ای به ارائه خدمات نوین توانبخشی در زمینه های پیشگیری، بازتوانی و ارتقاء سلامت با کیفیت مطلوب و مطابق با استانداردهای جهانی و ملی بر مبنای نیازهای جامعه بپردازد .

همچنین با در نظر داشتن  اهداف مذکور تصمیم دارد به منظور تحقق رسالت های عملی خود با برخورداری از اعضاء هیئت علمی متخصص ، دانشجویان ممتاز و کلینیک های تخصصی به بهبود و تبیین نقش رشته های توانبخشی در ارائه خدمات درمانی نظام سلامت و گام نهادن در عرصه فناوری های نوین مرتبط با این حیطه جهت بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی بیماران و افزایش رضایت با شناخت اولویت ها در راستای ایجاد فرصت های برابر و یکپارچگی به جامعه هدف ارائه خدمت نماید .

دور نما(vision)

دانشکده علوم توانبخشی همدان تصمیم دارد با شناسایی نیازهای جامعه در حوزه سلامت و شناخت اولویت ها و همچنین بهره گیری از ظرفیت های آموزشی و پژوهشی از جمله اعضاء هیئت علمی مرتبط و امکانات و تجهیزات نوین ، به افزایش رشته های توانبخشی ، تربیت نیروی کارشناس متخصص ، توسعه کلینیک های تخصصی توانبخشی و بخش های آموزشی در بیمارستان های آموزشی در راستای ارتقاء سلامت جامعه کمک نماید و همچنین با رعایت استاندارد ها در زمینه آموزشی ، پزوهشی و درمانی و کسب جایگاه علمی ممتاز در سطح قطب آمایشی 3 کشور پیشتاز باشد .

ارزشهای حاکم

  1. -    حفظ شعائر  مذهبی ، اخلاقی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سازمانی
  2. -    شایسته سالاری
  3. -    تعهد به اصول اخلاق و رفتار حرفه ای
  4. -    رعایت اصل خدمات مبتنی بر شواهد
  5. -    رعایت اصل تعامل بین رشته ای و کارگروهی
  6. -     رعایت منشور حقوق بیماران و مراجعه کنندگان
  7. -    در اولویت بودن خلاقیت ، نوآوری ، تولید دانش
  8. -    تکریم اعضای هیات علمی ، دانشجویان و کارکنان
  9. -      تاکید بر اصل انضباط و قانون مداری در کلیه امور اداری ، آموزشی ، پژوهشی و بالینی