دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

تاریخچه

دانشکده‌ی علوم توانبخشی دانشگاه همدان در سال ۱۳۸۷ و با پذیرش دانشجو در رشته‌ی شنوایی شناسی آغاز به کار نمود و یک سال بعد، در سال ۱۳۸۸ در دو رشته‌ی کاردرمانی و گفتار‌درمانی دانشجو پذیرفت. این دانشکده در ادامه‌ی روند رو به رشد خود موفق شد که در سال ۱۳۹۵ دو رشته‌ی فیزیوتراپی و ارتوز و پروتز را نیز تاسیس نموده و اقدام به پذیرش دانشجو نماید.

دانشکده‌ی علوم توانبخشی در طی زمان کوتاه فعالیت خود تاکنون توانسته است تعداد 700 دانشجو را فارغ‌التحصیل نموده و بعنوان نیروی متخصص وارد عرصه‌ی ارائه‌ی خدمات توانبخشی نماید. در حال حاضر نیز تعداد 375 الی400 دانشجو(متغیر به دلیل فارغ التحصیل شدن و ورودی های جدید) در پنج رشته‌ی شنوایی‌شناسی، کاردرمانی، گفتار‌درمانی، ارتوز و پروتز و فیزیوتراپی و یک رشته تحصیلات تکمیلی(گفتاردرمانی) در این دانشکده مشغول به تحصیل‌ اند.

این دانشکده هم اکنون با دارا بودن چندین کلینیک و کادر علمی و بالینی جوان و کارآمد در کنار امر آموزش و تربیت نیروی انسانی، به ارائه‌ی خدمات توانبخشی در تمامی رشته های خود مشغول است.

 

 

رسالت دانشکده

دانشکده‌ی علوم توانبخشی در صدد است تا در راستای تحقق سند استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، به تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد و کارآمد مورد نیاز جامعه، ارائه خدمات درمان توانبخشی در زمینه‌ی پیشگیری، بازتوانی و ارتقای سلامت با کیفیت حداکثر و مطابق با استانداردهای جهانی و ملی و همچنین ایجاد زمینه، و انجام پژوهشهای کاربردی و بنیادی برای توسعه و رشد نظری و عملی در حوزه‌ی توانبخشی بپردازد.