دانشگاه علوم پزشکی همدان
لیست اخبار صفحه :1
 اطلاعیه
اطلاعیه

اطلاعیه

به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند کارگاه آشنایی با المپیاد حیطه علوم پایه در روز سه شنبه مورخ ۱۹دی ماه سال جاری ساعت۱۳:۳۰تا۱۴:۳۰ در سالن جلساتEDC برگزار میگردد.

مصاحبه اختصاصی روابط عمومی دانشکده توانبخشی با دکتر مرتضی حمیدی نهرانی مدیر گروه شنوایی شناسی
مصاحبه اختصاصی روابط عمومی دانشکده توانبخشی با دکتر مرتضی حمیدی نهرانی مدیر گروه شنوایی شناسی

مصاحبه اختصاصی روابط عمومی دانشکده توانبخشی با دکتر مرتضی حمیدی نهرانی مدیر گروه شنوایی شناسی

����به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم توانبخشی، دکتر حمیدی نهرانی در خصوص سرگیجه گفت: سرگیجه واقعی (vertigo) حالتی است که فرد احساس می‌کند...