اقای قصیری

 

دکتر کامیار قصیری

دکترای تخصصی ارتوز پروتز

مرتبه علمی:استادیار

ایمیل:kamiar_g@yahoo.com

رزومه(CV)

 

سوابق تحصیلی :

دکترای تخصصی:دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

کارشناسی ارشد:دانشگاه علوم پزشکی ایران

کارشناسی:دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

علایق آموزشی :

آمار و روش تحقیق

کینزیولوژی و بیومکانیک

طراحی، ساخت و کاربرد ارتوزها

طراحی، ساخت و کاربرد پروتزها

ابزارهای سنجش و اندازه گیری

 

علایق پژوهشی :

طراحی، ساخت، و ارزیابی ارتوزها

طراحی، ساخت، و ارزیابی پروتزها

آنالیز حرکت

مطالعات متدولوژیک

نوآوری در حیطه ارتوزها و پروتزها

 

 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 1395-1396

 

ساعت

روز

 

10- 8

 

12- 10

 

14 12

 

16-14

 

18-16

 

شنبه

 

طرح تحقیقاتی

 

طرح تحقیقاتی

 

 

 

ملاقات با دانشجویان

(با هماهنگی قبلی)

 

ملاقات با دانشجویان

(با هماهنگی قبلی)

 

یکشنبه

 

تکنیک  قطعه سازی

(عملی) - (گروه 1)

 

بیمارستان بعثت

 

 

 

اصول توانبخشی

(دانشکده بهداشت)

 

مطالعه  

 

دوشنبه

 

تکنیک ارتوپدی فنی  

(عملی) - (گروه  1 ) - (8 هفته ابتدایی

 

تکنیک ارتوپدی فنی  

(عملی) - (گروه  1 ) - (8 هفته ابتدایی

 

 

 

مقدمه ای بر روش تحقیق

(نظری عملی) -  (12 جلسه)

 

ملاقات با دانشجویان

(با هماهنگی قبلی)

 

سه شنبه

 

تکنیک  قطعه سازی

(عملی)  -   (گروه 1)

 

بیمارستان بعثت

 

 

 

دانشکده/مطالعه شخصی

 

مطالعه

 

چهارشنبه

 

تکنیک قطعه سازی

(عملی)  - (گروه 2)

 

تکنیک قطعه سازی

(عملی)  - (گروه 2)

 

 

 

تکنیک ارتوپدی فنی 

(نظری) - (8 هفته ابتدایی)

مطالعه

 

پنج شنبه