اقای فرمانی
 

دکتر فرزاد فرمانی

دکترای تخصصی ارتوز پروتز

مرتبه علمی:استادیار

ایمیل:f.farmani@umsha.ac.ir

رزومه(CV)

 

سوابق تحصیلی :

دکترای تخصصی:دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

کارشناسی ارشد:دانشگاه علوم پزشکی ایران

کارشناسی:دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

علایق آموزشی :

ارتوزهای اندام تحتانی و ستون فقرات

کینزیولوژی و بیومکانیک

اصول توانبخشی-زبان تخصصی

ارتوز و پروتز

 

علایق پژوهشی :

ارتوز و پروتز گیت

پاسچر

توانبخشی عصبی

مصرف انرژی

کیفیت زندگی

 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 1395-1396

 

 

ساعت

روز

 

10- 8

 

12- 10

 

14 13

 

16-14

 

18-16

 

شنبه

 

رسیدگی به امورمرتبط با معاونت آموزشی و پژوهشی

 

جلسات شورای آموزشی دانشگاه (هر دو هفته یکبار)-

جلسات داخلی آموزش دانشکده

 

 

 

رسیدگی به امور مرتبط با گروه ارتوز- پروتز

 

مطالعه و پژوهش)

 

یکشنبه

 

بخش ارتوپدی فنی بیمارستان بعثت

 

بخش ارتوپدی فنی بیمارستان بعثت

 

 

 

تدریس

 

تدریس  

 

دوشنبه

 

بخش ارتوپدی فنی بیمارستان بعثت

(کارآموزی)

 

بخش ارتوپدی فنی بیمارستان بعثت

(کارآموزی)

 

جلسات شورای آموزشی دانشکده

 

رسیدگی به امور مرتبط با معاونت آموزشی و پژوهشی

 

مطالعه و پژوهش

 

سه شنبه

 

بخش ارتوپدی فنی بیمارستان بعثت

 

بخش ارتوپدی فنی بیمارستان بعثت

 

رسیدگی به امور مرتبط با معاونت آموزشی و پژوهشی

رسیدگی به امور مرتبط با معاونت آموزشی و پژوهشی

 

مطالعه و پژوهش

 

چهارشنبه

 

رسیدگی به امور مرتبط با معاونت آموزشی و پژوهشی

 

 

رسیدگی به امور مرتبط با معاونت آموزشی و پژوهشی

 

 

رسیدگی به امور مرتبط با  گروه ارتوز-پروتز

 

 

رسیدگی به امور مرتبط با  گروه ارتوز-پروتز

 

مطالعه و پژوهش

 

پنج شنبه