دکتر اسدی

 

محمد رضا اسدی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

استاد یار،هیأت علمی

ایمیل:reza.asadi21@yahoo.com

رزومه(CV)

 

سوابق تحصیلی :

دکتری تخصصی: دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی ارشد: دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی :دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

علایق آموزشی :

- Biomechanics of normal and injured Tissues  

- Physical modalities for wound healing

- Rehabilitation of diabetic patients

-Exercise and training physiology in health and diseases

 

علایق پژوهشی :

- Biomechanics of normal and injured Tissues  

- Physical modalities for wound healing

- Rehabilitation of diabetic patients

- Exercise and training physiology in health and diseases

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 1395-1396

 

ساعت

روز

 

10- 8

 

12- 10

 

14 12

 

17-14

 

 

 

شنبه

 

کلینیک مباشر

 

کلینیک مباشر

 

دانشکده/ملاقات با دانشجویان*

 

دانشکده/مطالعه شخصی

 

 

 

یکشنبه

 

کلینیک مباشر

 

کلاس کینزیولوژی ستون فقرات

12-10

 

دانشکده/ملاقات با دانشجویان*

 

دانشکده/مطالعه شخصی

 

 

 

دوشنبه

 

کلینیک مباشر

 

کلینیک مباشر

 

دانشکده/ملاقات با دانشجویان*

 

دانشکده/مطالعه شخصی

 

 

 

سه شنبه

 

کلینیک مباشر

 

کلینیک مباشر

 

دانشکده/ جلسه گروه*

 

دانشکده/مطالعه شخصی

 

 

 

چهارشنبه

 

کلینیک مباشر

 

کلینیک مباشر

 

دانشکده/ملاقات با دانشجویان*

 

دانشکده/مطالعه شخصی

 

 

پنج شنبه