خانم لطفی

 

گوهر لطفی

کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی

مرتبه علمی:مربی

ایمیل:lotfi_gohar@yahoo.com

رزومه(CV)

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد:دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی _ مدیریت توانبخشی

کارشناسی:دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

علایق آموزشی :

  Feeding problems in children

  Communication disorder in ASD

   

علایق پژوهشی :

      Communication disorder in ASD      

       Feeding problems in children

 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 1395-1396

 

 

ساعت

روز

 

10- 8

 

12- 10

 

14 12

 

16-14

 

18-16

 

شنبه

 

کلینیک امام خمینی

 

کلینیک امام خمینی

 

 

 

 

 

یکشنبه

کلینیک مباشر(مرکز اوتیسم)

کلینیک مباشر(مرکز اوتیسم)

 

مشاوره دانشجویان

 

 

 

دوشنبه

کلینیک امام خمینی

کلینیک امام خمینی

 

 

 

 

 

سه شنبه

کلینیک مباشر(مرکز اوتیسم)

کلینیک مباشر(مرکز اوتیسم)

 

نماز / ناهار

 

 

 

چهارشنبه

مشاوره دانشجویان

کلاس 1

کلاس 1

گروه

 

 

 

پنج شنبه