اقای سیف پناهی

 

دکتر محمد صادق سیف پناهی

دکترای تخصصی گفتار درمانی

مرتبه علمی:استاد یار

ایمیل:panahi29@gmail.com

رزومه(CV)

 

 

سوابق تحصیلی :

دکترای تخصصی:دانشگاه عاوم پزشکی ایران

کارشناسی ارشد:دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارشناسی:دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

علایق آموزشی :

  1. Laryngeal & voice disorders
  2. Swallowing disorders (dysphagia)
  3. Vital steam
  4. FEES

 

 

علایق پژوهشی :

  1. Laryngeal & voice disorders
  2. Swallowing disorders (dysphagia)
  3. Vital steam
  4. FEES

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 1396-1395

ساعت

روز

 

10- 8

 

12- 10

 

14 12

 

16-14

 

18-16

 

شنبه

 

مشاوره و پاسخگویی به دانشجویان

 

مشاوره و پاسخگویی به دانشجویان

 

نماز / ناهار

فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در آزمایشگاه گفتار و زبان

فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در آزمایشگاه گفتار و زبان

 

یکشنبه

سوپروایزر واحد کارورزی بالینی (بیمارستان بعثت)

سوپروایزر واحد کارورزی بالینی (بیمارستان بعثت)

 

نماز / ناهار

فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در آزمایشگاه گفتار و زبان

فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در آزمایشگاه گفتار و زبان

 

دوشنبه

مشاوره و پاسخگویی به دانشجویان

الگوهای پردازش گفتار و زبان

(کلاس 1)

 

نماز / ناهار

 

 

مطالعه و پژوهش

اختلال در تشدید

(کلاس 103 بین الملل)

 

سه شنبه

سوپروایزر واحد کارورزی بالینی (بیمارستان بعثت)

سوپروایزر واحد کارورزی بالینی (بیمارستان بعثت)

 

نماز / ناهار

فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در آزمایشگاه گفتار و زبان

فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در آزمایشگاه گفتار و زبان

 

چهارشنبه

 

اختلال در بلع

(کلاس  3)

 

اصطلاحات پزشکی و زبان تخصصی

(کلاس 2)

اصطلاحات پزشکی و زبان تخصصی

(کلاس 2)

 

مشاوره و پاسخگویی به دانشجویان

 

مطالعه و پژوهش

 

پنج شنبه