آقای رضایی

 

محمد رضایی

کارشناسی ارشد گفتار درمانی

مرتبه علمی:مربی

ایمیل:m_r_st@yahoo.com

رزومه(CV)

 

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد:دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

کارشناسی:دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 

علایق آموزشی :

1.      Evaluation of speech, language and cognitive skills in deaf children with hearing aid and cochlear implantation.

2.      Cognitive-comuunication disorder in autism spectrum disorder

3.      neurorehabilitation

 

 

علایق پژوهشی :

1.      Evaluation of speech, language and cognitive skills in deaf children with hearing aid and cochlear implantation.

2.      Cognitive-comuunication disorder in autism spectrum disorder

3.      neurorehabilitation

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 1395-1396

ساعت

روز

 

10- 8

 

12- 10

 

14 12

 

16-14

 

18-16

 

شنبه

       کلینیک مباشر(مرکز اوتیسم)

کلینیک مباشر(مرکز اوتیسم)

 

 

 

 

 

یکشنبه

مشاوره به دانشجویان

مشاوره به دانشجویان

 

 

 

 

 

دوشنبه

       کلینیک مباشر(مرکز اوتیسم)

کلینیک مباشر(مرکز اوتیسم)

مشاوره دانشجویان

 

 

 

 

 

سه شنبه

کلینیک مباشر(مرکز اوتیسم)

کلینیک مباشر(مرکز اوتیسم)

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

کلاس

مشاوره دانشجویان

گروه

 

 

 

 

پنج شنبه