خانم عمادی

 

مریم عمادی

کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

مرتبه علمی:مربی

ایمیل:m.emadi@umsha.ac.ir

رزومه(CV)

 

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد:دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارشناسی:دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

علایق آموزشی :

تدریس دروس تخصصی شنوای شناسی بویژه دروس تشخیصی  

آناتومی و فیزیولوژی سیستم شنوایی و تعادل

ارزیابی پایه شنوایی

تستهای فیزیولوژیک

شنوایی شناسی بالینی

تربیت شنوایی

زبان تخصصی

کارآموزی وزوز و آزمونهای مرکزی سیستم شنوایی

کارآموزی ارزیابی کودکان و بزرگسالان

کارآموزی ABR&ENG

 

علایق پژوهشی :

 مطالعه و بررسی در زمینه اتیولوژی

تشخیص و روشهای موثر در درمان وزوز گوش

بررسی پردازش شنوایی در افراد با اختلالات اوتیسم،pku،اختلالات یادگیری واختلالات خواندن و ...

مطالعات اپیدمیو لوژیک در زمینه انواع اختلالات شنوایی و تعادل

 

 

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 1395-1396

ساعت

روز

 

10- 8

 

12- 10

 

14 12

 

16-14

 

18-16

 

شنبه

کارورزی بیمارستان بعثت

کارورزی بیمارستان بعثت

نماز / ناهار

مطالعه

 

 

یکشنبه

کارورزی کلینیک امام(ره)

کارورزی کلینیک امام(ره

نماز / ناهار

مطالعه

 

 

دوشنبه

 

مشاوره با دانشجویان ترم8

 

مشاوره با دانشجویان ترم1

 

نماز / ناهار

 

 

مطالعه

 

 

سه شنبه

    کارورزی

کلینیک امام /کلاس اناتومی فیزیولوژی(8هفته دوم)

    کارورزی

کلینیک امام /کلاس اناتومی فیزیولوژی(8هفته دوم)

 

نماز / ناهار

مطالعه

 

 

چهارشنبه

 

کارورزی بیمارستان بعثت

 

کارورزی بیمارستان بعثت

 

نماز / ناهار

مطالعه

کلاس زبان اموزی  کودکان کم شنوا

 

پنج شنبه