اقای حمیدی نهرانی

 

مرتضی حمیدی نهرانی

کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

مرتبه علمی:مربی

ایمیل:.hamidi@umsha.ac.ir

رزومه(CV)

 

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد:دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کارشناسی:دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

علایق آموزشی :

تجهیزات شنویی و اصول کالیبراسیون

آزمون های فیزیولوژیک 1 و 2

شنوایی شناسی بالینی

ارزیابی تکمیلی شنوایی

کاراموزی ارزیابی بزرگسالان و کودکان

کاراموزی تجویز و تنظیم سمعک و وسایل کمک شنوایی

کارآموزی ABR/ENG

 

علایق پژوهشی :

ارزیابی های ادیولوژیک و الکتروفیزیولوژیک شنوایی و تعادل

غربالگری شنوایی کودکان

کاشت حلزون شنوایی

وزوز و بیش شنوایی

مطالعات در زمینه نوروساینس شنوایی

اختلالات پردازش شنوایی مرکزی

 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 1396-1395

ساعت

روز

 

10- 8

 

12- 10

 

14 12

 

16-14

 

20-16

 

شنبه

بخش شنوایی شناسی بیمارستان بعثت

 

بخش شنوایی شناسی بیمارستان بعثت

 

بخش شنوایی شناسی بیمارستان بعثت

 

کلاس 103 بین الملل:واحد شنوایی شناسی بالینی

 

 

 

یکشنبه

بخش شنوایی شناسی بیمارستان بعثت

بخش شنوایی شناسی بیمارستان بعثت

بخش شنوایی شناسی بیمارستان بعثت

 

 

کلاس 103 بین الملل:واحد آزمون های فیزیولوژیک 2

 

هشت هفته اول: کلینیک امام   

 

دوشنبه

گروه آموزشی شنوایی شناسی

گروه آموزشی شنوایی شناسی

گروه آموزشی شنوایی شناسی

 

 

 

 

 

سه شنبه

8 هفته اول: گروه آموزشی شنوایی شناسی

8 هفته دوم: کلینیک توانبخشی امام

8 هفته اول: گروه آموزشی شنوایی شناسی

8 هفته دوم: کلینیک توانبخشی امام

8 هفته اول: گروه آموزشی شنوایی شناسی

8 هفته دوم: کلینیک توانبخشی امام

 

 

 

 

 

چهارشنبه

8 هفته اول: گروه آموزشی شنوایی شناسی

8 هفته دوم: کلینیک توانبخشی امام

8 هفته اول: گروه آموزشی شنوایی شناسی

8 هفته دوم: کلینیک توانبخشی امام

8 هفته اول: گروه آموزشی شنوایی شناسی

8 هفته دوم: کلینیک توانبخشی امام

 

 

 

مطالعه

 

پنج شنبه