خانم امامی

 

 دکتر سیده فرانک امامی

دکترای تخصصی شنوایی شناسی

مرتبه علمی:استاد یار

ایمیل:faranak_imami@yahoo.com

رزومه(CV)

 

 

سوابق تحصیلی :

دکترای تخصصی:دانشگاه علوم پزشکی ایران

کارشناسی ارشد:دانشگاه بهزیستی و توانبخشی

کارشناسی:دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

علایق آموزشی :

دروس و مباحث مرتبط به شنوایی شناسی تشخیصی با گرایش به علوم شنوایی و تعادل

دروس و مباحث مرتبط به شنوایی شناسی توانبخشی با گرایش به علوم شنوایی و تعادل

 

 

علایق پژوهشی :

شنوایی شناسی تشخیصی با گرایش به علوم تعادل

شنوایی شناسی تشخیصی با گرایش به علوم شنوایی

شنوایی شناسی توانبخشی با گرایش به علوم تعادل

شنوایی شناسی توانبخشی با گرایش به علوم شنوایی

 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 1395-1396

 

ساعت

روز

 

10- 8

 

12- 10

 

14 12

 

20-16

 

 

 

شنبه

 

کلاس تیوری آزمون های فیزیولوژیک شنوایی 1

(16 جلسه)

 

کلاس تیوری شنوایی شناسی و روش های ارزیابی آنها

(8 جلسه اول)

 

کلاس تیوری آناتومی و فیزیولوژی شنوایی و تعادل

(8 جلسه دوم)

 

 

 

کلینیک شیخ الرییس

 

 

 

یکشنبه

 

کلاس تیوری آزمون های فیزیولوژیک شنوایی 1

(8 جلسه دوم)

 

 

 

کلینیک شیخ الرییس

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

کلاس تیوری آناتومی و فیزیولوژی شنوایی و تعادل

(16 جلسه)

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

کلاس عملی شنوایی شناسی و روش های ارزیابی آنها

(8 جلسه اول)

 

کلینیک شیخ الرییس

 

 

 

چهارشنبه

 

دفتر مدیر گروه

 

دفتر مدیر گروه

 

 

کلینیک شیخ الرییس

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعت

روز

 

10- 8

 

12- 10

 

14 12

 

20-16

 

 

 

شنبه

 

کلاس تیوری آزمون های فیزیولوژیک شنوایی 1

(16 جلسه)

 

کلاس تیوری شنوایی شناسی و روش های ارزیابی آنها

(8 جلسه اول)

 

کلاس تیوری آناتومی و فیزیولوژی شنوایی و تعادل

(8 جلسه دوم)

 

 

 

کلینیک شیخ الرییس

 

 

 

یکشنبه

 

کلاس تیوری آزمون های فیزیولوژیک شنوایی 1

(8 جلسه دوم)

 

 

 

کلینیک شیخ الرییس

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

کلاس تیوری آناتومی و فیزیولوژی شنوایی و تعادل

(16 جلسه)

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

کلاس عملی شنوایی شناسی و روش های ارزیابی آنها

(8 جلسه اول)

 

کلینیک شیخ الرییس

 

 

 

چهارشنبه

 

دفتر مدیر گروه

 

دفتر مدیر گروه

 

 

کلینیک شیخ الرییس

 

 

پنج شنبه