• معاونت اداری مالیarrow_drop_down
 • گروه های آموزشی
 • گروه شنوایی شناسیarrow_drop_down
 • گروه کاردرمانیarrow_drop_down
 • گروه گفتاردرمانی arrow_drop_down
 • گروه ارتوز و پروتز arrow_drop_down
 • گروه فیزیوتراپی arrow_drop_down
 • اداره آموزشarrow_drop_down
 • برنامه درسی
 • تقویم آموزشی ترم جاری
 • برنامه های ترم جاریarrow_drop_down
 • کوریکولوم آموزشیarrow_drop_down
 • طرح درس هاarrow_drop_down
 • کمیته ها و شوراها
 • کمیته هاarrow_drop_down
 • شوراهاarrow_drop_down
 • دفتر مطالعات و توسعه آموزشarrow_drop_down
 • مدیریت بالینی
 • بیمارستان فرشچیانarrow_drop_down
 • بیمارستان بعثتarrow_drop_down
 • کلینیک امام خمینیarrow_drop_down
 • کلینیک مباشرarrow_drop_down
 • اسکیل لبarrow_drop_down
 • اساتید مشاور • تازه های پژوهش

  برگزاری جلسه ژورنال کلاب گروه گفتار درمانی

  برگزاری جلسه ژورنال کلاب گروه گفتار درمانی با موضوع ...

  متن کامل خبر ١٢:٣٤ - چهارشنبه ١٨ ارديبهشت ١٣٩٨

  جلسه تکریم و معارفه معاونت جدید معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده توانبخشی

  مراسم تکریم و معارفه معاونت جدید معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده توانبخشی در محل سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه...

  متن کامل خبر ١٠:٢٦ - چهارشنبه ٢٥ مهر ١٣٩٧

  مقاله ی پژوهشی

  The Influence of Rocker Bar Ankle Foot Orthosis on Gait in Patients with Chronic Hemiplegia

  Farmani, F., Mohseni-Bandpei, M. A., Bahramizadeh, M., et al (2016). The Influence of Rocker Bar Ankle Foot Orthosis on Gait in Patients with Chronic Hemiplegia. J Stroke Cerebrovasc Dis. 25(8):2078-82

  متن کامل خبر ٢٣:١٦ - شنبه ١١ دی ١٣٩٥

  مقاله ی پژوهشی

  The effect of different shoes on functional mobility and energy expenditure in post-stroke hemiplegic patients using ankle–foot orthosis

  Farmani, F., Bandpei, M. A. M., Bahramizadeh, M., et al (2015). The effect of different shoes on functional mobility and energy expenditure in post-stroke hemiplegic patients using ankle–foot orthosis. Prosthet Orthot Int. ;40(5):591-7..

  متن کامل خبر ٢٣:٠٥ - شنبه ١١ دی ١٣٩٥

  مقاله ی پژوهشی

  Effect of Object Location on Selecting the Limb in Unilateral Reaching in 5- to 6-Year-Old Children

  Sarhady M, Hosseini S M S, Nourani Gharaborgha S. Effect of Object Location on Selecting the Limb in Unilateral Reaching in 5- to 6-Year-Old Children. PTJ. 2016; 5 (4) :197-204

  متن کامل خبر ٢٣:٤٣ - يکشنبه ١٦ آبان ١٣٩٥