تماس با دانشكده علوم توانبخشي

آدرس:

همدان، خيابان مهديه ، بلوار شهيد فهميده، دانشگاه علوم پزشکي همدان، دانشکده علوم توانبخشي، كدپستي:6517838736

تلفن تماس:

081-38381571

نمابر:

081-38381572

پست الكترونيك :

 rehab@umsha.ac.ir

 

عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :