گروه فیزیوتراپی

برنامه ترم جاری گروه فیزیوتراپی

 

ترم 2 فیزیوتراپی

رديف

نام درس

شماره درس

گروه آموزشي

پيشنياز

واحد نظري

واحد عملي

روز و ساعت تشكيل كلاس

نام استاد

محل تشكيل كلاس

تاريخ امتحان

 

روز

ساعت

 

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 

1

آناتومی اندام تحتانی

18160600

تشریح

 

1

1

 

 

 

19-16

 

 

دکتر امیری

کلاس 2

20/30/96

12-10

 

2

آسیب شناسی

18161000

آسیب شناسی

 

2

 

 

10-8

 

 

 

 

دکتر بهرام سلیمانی

کلاس 2

25/3/96

14-12

 

3

آناتومی اندام فوقانی

18160500

تشریح

 

1

1

 

 

16-14

 

 

 

دکتر امیری

کلاس 2

22/3/96

12-10

 

4

بافت شناسی

18160900

تشریح

 

1

1

 

 

 

12-10

 

 

دکتر امیری

کلاس 2

24/3/96

14-12

 

5

کینزیولوژی ستون فقرات

18163100

فیزیوتراپی

 

2

 

 

12-10

 

 

 

 

دکتر اسدی

کلاس 3

30/3/96

12-10

 

6

جراحی عمومی

18161700

جراحی عممی

 

2

 

 

 

 

 

 

10-8

دکتر خورشیدی

کلاس پری لب فیزیوتراپی

3/4/96

10-8

 

7

روانشناسی عمومی و بیماران

18161100

روان شناسی

 

2

 

 

16-14

 

 

 

 

دکتر قلعه ای ها

کلاس 2

1/4/96

10-8

 

8

زبان تخصصی

18162100

زبان

 

2

 

10-8

 

 

 

 

 

دکتر اصغری

کلاس 2

27/3/96

10-8

 

9

 اندیشه اسلامی2

10001040

خ 31  ، ب  32

معارف

 

2

 

 

 

18-16

 

 

 

آقایان : افلاکیان

خانم ها : غیاثی

ب:کلاس 1

خ: کلاس 2

28/3/96

12-10

 

10

تربیت بدنی 2

10004020

خ32  ،ب2

تربیت بدنی

 

1

 

12-10

 

 

 

 

 

آقای علیزاده

سالن

-

 

 

جمع

19

 

 
 

 

   دانلود : ترم_2_فیزیوتراپی.docx           حجم فایل 19 KB