تماس با دانشكده علوم توانبخشيـــی

آدرس::

همدان، خيابان مهديه ، بلوار شهيدفهميده، دانشگاه علوم پزشکي همدان، دانشکده علوم توانبخشي،كدپستي:6517838736

تلفن تماس:

081-38381571

نمابر:

081-38381572

پست الكترونيك :

 rehab@umsha.ac.i

عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :