تماس با ما

نشانی دفتر نشریه:

همدان، بلوار شهید فهمیده، روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده توانبخشی، دفتر نشریه توانبخشی سینا

تلفن: 38381571 - 081

فاکس: 38381572 - 081

پست الکترونیکی:

 Sinarehabilitationjournal@gmail.com

                                   SRJ@umsha.ac.ir