برنامه کارآموزی و کارورزی دانشجویان

برنامه کارآموزی و کارورزی گروه شنوایی شناسی نیمسال دوم ۹۵-۹۶

 

 

گروه بندی دانشجویان شنوایی شناسی جهت دروس کارورزی

ورودي مهر 92

گروه 3

گروه 1

گروه 2

سحر عبدالله پور

محمد مروج نیا

سمیه علیزاده

سارا مینه زاده

جواد مشکینی

شبنم آزادی

سعیده مرادی

مجمد عبدی

پگاه محبی فر

سودا سودی

سبحان چهری

سیده محدثه هزاوه ای

الهام اسدي

سعیده عنبری

زهرا علمدار

 

زهرا چیتگری

فاطمه ملا علی اکبری

 

ورودی مهر 93

گروه 3

 

گروه 1

 

گروه 2

 

ساجده اسدی

مهدی عباس زاده

مرضیه قره شیخلو

نسا اکبری دارستانی

فرشید قاسملو

پریسا کاظمیان

فایزه پیکانی

حامد محمدی

زهرا کریمی

هانیه حاجتی قاضیانی

نیلوفر حسنوند

پریوش نصیری

جلال بوغداداغی

شیدا حسروی منش

پریا یارعلی

مهدی صدفی

صفورا رضایی

مهسا شیرزادی

 

ورودی مهر 94

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه4

محمد اسلامي

صالح خداوردي

ابوالفضل آقابيگي

علي زنديان

اشكان دلخواه

 

مريم يوسفوند

مريم مرادي فرد

سبحان اسماعيلي

فاطمه پيرداده بيرانوند

 

سميه مولاني

ليلا فرهادي

آرزو زارع عظمت خواه

اميرمحمد عادلي الشتر

محمدرضا رزمجو

 

مريم آفريدوني

دريا بيجارد

نگين ويسكرمي

زهرا پاي رنج

 

 

 

 

 

 

مدرس

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنیه

 

خانم

 حاجیلو

 

کارورزی کودکان1

گروه 1

(8جلسه اول)

مدارس

کارورزی کودکان1      گروه2

(8جلسه  اول)

مدارس

کارورزی کودکان1 گروه3

(4جلسه اول) بیمارستان امام

(4جلسه دوم) مدارس

کارورزی کودکان 3 گروه3

(4جلسه سوم ) بیمارستان امام

(4جلسه چهارم) مدارس

امام، کارورزی بزرگسال2، گروه4،

(4جلسه سوم ) مدارس

(4جلسه چهارم) بیمارستان امام

کارورزی،بزرگسال2،گروه2،

(4جلسه سوم ) مدارس

(4جلسه چهارم) بیمارستان امام

کارورزی کودکان 3 گروه1

(4جلسه اول) مدارس

(4جلسه دوم) بیمارستان امام

کارورزی کودکان 3 گروه2،

(4جلسه سوم) بیمارستان امام

(4جلسه چهارم) مدارس

 

خانم

 عمادی

 

کارورزی بزرگسال 4 گروه3 (8جلسه دوم) بیمارستان بعثت

کارورزی بزرگسال 4

گروه1 (16جلسه)

بیمارستان بعثت

 

کارورزی ABRگروه2

(8جلسه دوم)

بیمارستان امام

بعدازظهر

 

کارورزی بزرگسال 6،گروه3

(16جلسه)

بیمارستان بعثت

 

آقای

 حمیدی

 

کارورزی بزرگسال 6 گروه 1 (16جلسه)

بیمارستان بعثت

کارورزی بزرگسال 6 گروه2 (16جلسه اول)

بیمارستان بعثت

کارورزی سمعک3 گروه1، (8جلسه اول) بیمارستان امام

بعدازظهر

کارورزی بزرگسال 2،

گروه1

 بیمارستان بعثت

 

کارورزی سمعک3

گروه2، (8جلسه دوم)

بیمارستان امام

 

 

 

 

خانم

غزلانی

 

 

 

کارورزی بزرگسال 4 گروه3، (8جلسه اول)

 

کارورزی سمعک 1

گروه2 ، (8جلسه دوم)

بیمارستان امام

بعدازظهر

کارورزی بزرگسال 4 گروه2

(16جلسه)

بیمارستان بعثت

کارورزی بزرگسال2،

گروه3

 بیمارستانبعثت

کارورزی ABRگروه3

(8جلسه اول)

بیمارستان امام

بعدازظهر

 

کارورزی ABRگروه1

(8جلسه دوم) صبح

بیمارستان امام

 

 

خانم قدیمی

 

کارورزی تربیت شنوایی 2، گروه2

(8جلسه دوم)

کارورزی تربیت شنوایی2، گروه3

(8جلسه دوم)

 

کارورزی تربیت شنوایی2

(گروه3) ، ( 8جلسه اول)

 

 

خانم

گوهری

 

کلاس تیوری شنوایی شناسی کودکان، 8

 (8جلسه اول)

پنج شنبه ، صبح

کارورزی سمعک3،

گروه 3،

 (8جلسه دوم) بیمارستان امام

پنج شنبه،  صبح

 

کارورزی سمعک1،

گروه3،

 (8جلسه دوم)،

بیمارستان امام

پنج شنبه ،بعدازظهر

کارورزی سمعک1

 گروه 1

(8جلسه  اول)

 بیمارستان امام

پنج شنبه ،بعدازظهر

 

آقای حیدری

 

 

کلاس تیوری وسایل کمک شنوایی

(16جلسه)

پنج شنبه،صبح،

قالبگیری گوش،

(8جلسه اول)

 گروه 1 و2،

بیمارستان امام

پنج شنبه ، صبح،

قالبگیری گوش،8جلسه دوم گروه3

بیمارستان امام

پنج شنبه ، بعدازظهر

 

 

 

خانم دکتر شریعت پناهی

 

کارآموزی درمانگاه گوش،گروه 1 ،

( 8جلسه اول)

کارآموزی درمانگاه گوش، گروه3 ، (8جلسه دوم)،

بیمارستان امام

بعدازظهر

 

کارآموزی درمانگاه گوش،گروه2  (8جلسه اول)

کارآموزی درمانگاه گوش،گروه4

(8جلسه دوم)

بیمارستان امام

بعدازظهر

 

 

 
   دانلود : برنامه_ی_ترم_دوم96-95.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : اسامي_دانشجويان.doc           حجم فایل 38 KB