پرسنل اداره آموزش
    مدیر آموزش دانشکده
 

       طیبه دست پیمان

       مدرک تحصیلی:کارشناسی پرستاری

       سمت:مدیر اداره آموزش

       شماره تماس:08138381572

کارشناسان اداره آموزش دانشکده

        الهام زواری

       مدرک تحصیلی:کارشناسی IT

       سمت:کارشناس گروه های کار درمانی ، فیزیوتراپی                       و کارشناس امور دانشجویان

       شماره تماس:08138381572

 

      معصومه سیفیان شاد

      مدرک تحصیلی:کارشناسی پرستاری اتاق عمل

      سمت:کارشناس امور حق التدریس،کارشناس امور هیأت علمی

      شماره تماس:08138381572

 

      لیلا بیاتی

      مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

      سمت:کارشناس گروه گفتار درمانی

      شماره تماس:08138381572

 

      معصومه یاری

      مدرک تحصیلی:فوق دیپلم مدیریت

      سمت:کارشناس

      شماره تماس:08138381572

 

      طاهره ترکمان

      مدرک تحصیلی:فوق لیسانس علم سنجی

      سمت:کارشناس

      شماره تماس:08138381572