• معاونت اداری مالیarrow_drop_down
 • گروه های آموزشی
 • گروه شنوایی شناسیarrow_drop_down
 • گروه کاردرمانیarrow_drop_down
 • گروه گفتاردرمانی arrow_drop_down
 • گروه ارتوز و پروتز arrow_drop_down
 • گروه فیزیوتراپی arrow_drop_down
 • اداره آموزشarrow_drop_down
 • برنامه درسی
 • تقویم آموزشی ترم جاری
 • برنامه های ترم جاریarrow_drop_down
 • کوریکولوم آموزشیarrow_drop_down
 • طرح درس هاarrow_drop_down
 • کمیته ها و شوراها
 • کمیته هاarrow_drop_down
 • شوراهاarrow_drop_down
 • دفتر مطالعات و توسعه آموزشarrow_drop_down
 • مدیریت بالینی
 • بیمارستان فرشچیانarrow_drop_down
 • بیمارستان بعثتarrow_drop_down
 • کلینیک امام خمینیarrow_drop_down
 • کلینیک مباشرarrow_drop_down
 • اسکیل لبarrow_drop_down
 • اساتید مشاور • Skill lab فیزیوتراپی

  Skill Lab فیزیوتراپی

  اهداف :

  ·         انجام عملی آزمونهای  تشخیصی و ارزیابی بیماران ارتوپدی

  ·         آشنایی با ابزارهای تمرین درمانی و کاربرد عملی آنها

  ·         انجام عملی هیدروتراپی

  ·         انجام عملی تمرینات تعادلی وحس عمقی

  ·         آموزش استفاده از ابزارهای کمکی راه رفتن

  ·         آموزش استفاده از صندلی چرخ دار و جابجاییها

  ·         آموزش اجرای عملی تکنیکهای ریلکسیشن

  ·         آموزش اجرای عملی تکنیکهای PNF وروشهای انرژی عضلانی

  ·         آموزش اجرای تکنیکهای درمانی عملی برای بیماران CP و همی پلژی

  ·         آموزش نحوه صحیح استفاده از عوامل حرارتی  بر روی بدن

  ·         آموزش صحیح استفاده از عوامل تحریک کننده الکتریکی، وضعیت دادن صحیح به بیمار و الکترودگذاری صحیح

  ·         آموزش ارزیابی بیومکانیکی و راستای اندام تحتانی ، آموزش اسپلینت گچی برای اندام فوقانی و تحتانی

  ·         آموزش انواع Taping

  ·         آموزش  روشهای ارزشیابی قدرت عضلانی و طول عضلات و روشهای اندازه گیری دامنه حرکتی مفاصل و وضعیت طبیعی بدن انسان

  ·         آموزش روشهای موبیلیزاسیون مفاصل و ماساژ

  وظایف دانشجو:

  §         اهتمام در جهت یادگیری موارد عملی آموزش داده شده

  §         تکرار و تمرین تکنیکها و آموزشهای داده شده

  §         دقت عمل در حفظ و نکهداری وسایل وتجهیزات مورد استفاده

  §         هماهنگی با مسول مربوطه برای دریافت وتحویل وسایل وتجهیزات مورد نیاز

  §         رعایت موارد ایمنی و نظم وانضباط در محیط کار عملی

   

   

  برنامه ی هفتگی


   

              

                      ایام هفته

   

  نام درس-استاد مربوطه

   

  شنبه

   

  یکشنبه

   

  دوشنبه

   

  سه شنبه

   

  چهارشنبه

   

  پنجشنبه

   

  الکتروتراپی Ι-  دکتر رادین مهر

  10-8

   

   

   

   

   

   

  الکتروتراپی ΙΙ -  دکتر اسدی

   

  12-10

   

   

   

   

  MMT- دکتر رادین مهر، دکتر اسدی، دکتر رهبر

   

   

   

  10-8

   

   

   

  موبیلزاسیون- دکتر اسدی ، دکتر طلیم خانی

   

   

  10-8

   

   

   

   

  اصول تمرین درمانی- دکتر رادین مهر

   

   

  12-10

   

   

   

   

  PNF- دکتر اسدی ، دکتر طلیم خانی

   

   

   

   

  10-8

   

  PT در ارتوپدی- دکتر رادین مهر، دکتر اسدی، دکتر رهبر ، دکتر طلیم خانی

   

  10-8

   

   

   

   

  تمرین درمانی در بیماران CP- دکتر طلیم خانی

  12-10

   

   

   

   

   

  تمرین درمانی در بیماران همی پلژی- دکتر طلیم خانی

   

   

   

  12-10

   

   

  PT در بیماریهای قلبی عروقی و تنفسی- دکتر رهبر

   

   

   

   

  12-10