• معاونت اداری مالیarrow_drop_down
 • گروه های آموزشی
 • گروه شنوایی شناسیarrow_drop_down
 • گروه کاردرمانیarrow_drop_down
 • گروه گفتاردرمانی arrow_drop_down
 • گروه ارتوز و پروتز arrow_drop_down
 • گروه فیزیوتراپی arrow_drop_down
 • اداره آموزشarrow_drop_down
 • برنامه درسی
 • تقویم آموزشی ترم جاری
 • برنامه های ترم جاریarrow_drop_down
 • کوریکولوم آموزشیarrow_drop_down
 • طرح درس هاarrow_drop_down
 • کمیته ها و شوراها
 • کمیته هاarrow_drop_down
 • شوراهاarrow_drop_down
 • دفتر مطالعات و توسعه آموزشarrow_drop_down
 • مدیریت بالینی
 • بیمارستان فرشچیانarrow_drop_down
 • بیمارستان بعثتarrow_drop_down
 • کلینیک امام خمینیarrow_drop_down
 • کلینیک مباشرarrow_drop_down
 • اسکیل لبarrow_drop_down
 • اساتید مشاور • Skill lab گفتار درمانی

  طرح درس واحد مهارتی آزمایشگاهی اختلالات صوت

   

   

  اهداف آزمایشگاه گفتار و زبان

   

  رديف

  اهداف

  وظائف فراگيران

  1

   

  دانشجویان با انواع دستکاه های آزمایشگاه و موارد استفاده ی آنها آشنا شوند.

  گوش دادن و مشارکت فعال در بحث های گروهی

  2

   

  دانشجویان با شیوه ی استفاده از دستگاه آشنا شوند.

  گوش دادن و مشارکت فعال در بحث های گروهی

  3

   

  دانشجویان از دستگاه برای ارزیابی بیماران استفاده نمایند

  اجرای عملی با حضور مربی

  4

  دانشجویان در استفاده از دستگاه به مهارت برسند.

  اجرای عملی با حضور مربی

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  برنامه هفتگی آزمایشگاه گفتار و زبان- نیمسال اول تحصیلی 96-95

  فعالیت

  تعداد دانشجو

  استاد

  روز

   

  ارزیابی اختلالات صوت

  6

  دکتر سیف پناهی

  شنبه

   

   

  کار با دستگاه Tdcs

  6

  آقای رضایی

  یکشنبه

   

   

  ارزیابی اختلالات صوت

  6

  دکتر سیف پناهی

  دوشنبه

   

   

  کار با دستگاه Tdcs

  6

  آقای رضایی

  سه شنبه

   

   

  ارزیابی اختلالات صوت

  6

  دکتر سیف پناهی

  چهارشنبه