ریاست دانشکده

ریاست محترم دانشـــکده توانبخشی

      دکتر علی عبدلی

      متخصص جراحی مغز و اعصاب

      مرتبه علمی:استادیار

      ایمیل:A.abdoli@umsha.ac.ir

      شماره تماس:08138381635

      فاکس:08138381572

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی دکتر علی عبدلی – جراح مغز و اعصاب

 

 

 

14-17

12-14

10-12

8-10

 

 

اتاق عمل بعثت

 

اتاق عمل بعثت

 

دانشکده توانبخشی

 

 

بخش جراحی اعصاب

(کلاس رزیدنتی)

 

 

شنبه

 

 

درمانگاه جراحی اعصاب بعثت

 

درمانگاه جراحی اعصاب بعثت

 

 

کمیته پایان نامه

 

دانشکده توانبخشی

 

یکشنبه

 

 

کلینیک شیخ الریس

 

دانشکده توانبخشی

 

درمانگاه جراحی اعصاب

 

بخش جراحی اعصاب

(کلاس رزیدنتی)

 

 

دوشنبه

 

 

اتاق عمل بعثت

 

اتاق عمل بعثت

 

اتاق عمل بعثت

 

اتاق عمل بعثت

 

سه شنبه

 

 

درمانگاه جراحی اعصاب بعثت

 

اتاق عمل بعثت

 

اتاق عمل بعثت

 

 

 

بخش جراحی اعصاب

(کلاس رزیدنتی)

 

چهار شنبه

 

 

کلینیک شیخ الریس

 

دانشکده توانبخشی

 

دانشکده توانبخشی

 

بخش جراحی اعصاب

((کلاس رزیدنتی

 

پنج شنبه