طرح درس

لیست طرح درس های گروه کاردرمانی تایید شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی همدان

   دانلود : کارآموزی در عرصه جسمانی 2.pdf           حجم فایل 340 KB
   دانلود : کارآموزی در عرصه جسمانی 1.pdf           حجم فایل 1272 KB
   دانلود : كارآموزي در عرصه روان 2.pdf           حجم فایل 1562 KB
   دانلود : كارآموزي در عرصه روان1.pdf           حجم فایل 1272 KB
   دانلود : تئوری فعالیت.pdf           حجم فایل 592 KB