• معاونت اداری مالیarrow_drop_down
 • گروه های آموزشی
 • گروه شنوایی شناسیarrow_drop_down
 • گروه کاردرمانیarrow_drop_down
 • گروه گفتاردرمانی arrow_drop_down
 • گروه ارتوز و پروتز arrow_drop_down
 • گروه فیزیوتراپی arrow_drop_down
 • اداره آموزشarrow_drop_down
 • برنامه درسی
 • تقویم آموزشی ترم جاری
 • برنامه های ترم جاریarrow_drop_down
 • کوریکولوم آموزشیarrow_drop_down
 • طرح درس هاarrow_drop_down
 • کمیته ها و شوراها
 • کمیته هاarrow_drop_down
 • شوراهاarrow_drop_down
 • دفتر مطالعات و توسعه آموزشarrow_drop_down
 • مدیریت بالینی
 • بیمارستان فرشچیانarrow_drop_down
 • بیمارستان بعثتarrow_drop_down
 • کلینیک امام خمینیarrow_drop_down
 • کلینیک مباشرarrow_drop_down
 • اسکیل لبarrow_drop_down
 • اساتید مشاور • اعضای هیئت علمی

  مدیر محترم  گروه کار درمانی دانشکده توانبخشی

        دکتر امیر رحمانی رسا

         دکترای کاردرمانی

         مرتبه علمی:استادیار

         ایمیل: rahmaniot@umsha.ac.ir

         پروفایل

   

  اعضای محترم هیأت علمی گروه کار درمانی دانشکده توانبخشی

   

        دکتر سید محمد صادق حسینی

         دکترای تخصصی کاردرمانی

         مرتبه علمی:استادیار

         ایمیل:Hosseini.ot@gmail.com

         پروفایل

   

      محسن سرحدی

       کارشناسی ارشد کاردرمانی

       مرتبه علمی:مربی

       ایمیل:msarhady1980@gmail.com

       پروفایل

   

      مهدیه سیدی

        کارشناس ارشد کاردرمانی

        مرتبه علمی:مربی

        ایمیل: mahdiehseyedi@gmail.com

         پروفایل

   

       سعیده سادات مرتضوی

        کارشناسی ارشد کاردرمانی

        مرتبه علمی:مربی

        ایمیل: s.mortazavi.ot@gmail.com

         پروفایل

   

        سحر نورانی قرابرقع

         کارشناسی ارشد کاردرمانی

         مرتبه علمی:مربی

         ایمیل: saharnurani@yahoo.com

         پروفایل