معرفی رشته

* گفتاردرمانی چیست؟

گفتاردرماني يكي از شاخه‌های توانبخشي است که به بررسی و درمان اختلالات گفتاري و زبانی در کودکان و بزرگسالان مي‌پردازد. در ابتدا گفتار درمانگر نوع اختلال را با توجه به علائم و آزمون‌هاي مختلفي كه انجام مي‌دهد تشخيص داده و سپس با توجه به شدت و نوع اختلال، برنامه درماني را طرح‌ریزی و اجرا می‌نماید.

* انواع اختلالات گفتار و زبان

1-تأخير درگفتار و زبان

2- اختلال در رواني گفتار

3- اختلال صوت

4- اختلال زباني

 5- اختلال تشديدي

 6- اختلال توليدي

1-تأخير در گفتار و زبان

Delayed speech and language

کودکانی كه به دلايل مختلف ازقبيل ناشنوايي و عقب ماندگي ذهني ديرتر از حد طبيعي شروع به صحبت مي‌كنند، توانایی گفتار و زبانشان متناسب با سن تقویمی آن‌ها نمي باشد و دچار تأخیر در گفتار و زبان هستند.

2-اختلال در رواني گفتار

Fluency Disorder

لكنت زبان(stuttering) زماني اتفاق مي‌افتد كه در روند طبيعي گفتار وقفه‌هاي غير طبيعي و ناگهاني بواسطه تكرار صداها، كشيده گويي، قفل و رفتارهاي وابسته ايجاد شود.

3-اختلال در صوت voice disorder

زماني اختلال صوتي وجود دارد كه كيفيت، زيروبمي، بلندي و انعطاف پذيري صدای فرد با صدای افراد هم‌جنس و هم‌سن وي متفاوت باشد .

 4-اختلال زباني

Language disorder

از جمله اختلالات زباني آفازي است که در اثر آسيب به مناطق مختلف مغزي درنيمكره چپ و به عللی مانند تصادف، سكته مغزي، تروما و غیره بوجود مي‌آيد. در این بیماران اختلال در درك و بيان، خواندن، نوشتن و اختلال درناميدن دیده می‌شود.

5-اختلال در تشديد

Resonance disorder

 اختلالات تشديدی در اثر اختلال در عمكرد دريچه كامي- حلقي و به علل مختلف بوجود می آید. شکاف کام یکی از علل ایجاد اختلال در تشدید صدا می‌باشد.

6-اختلال توليدي

 Articulation disorder

اختلال در توليد و بيان همخوانها و واكه‌ها (صداهای زبان) را اختلال تولیدی می گویند که به علل مختلف ایجاد شده و در کودکان شایع است. ممکن است به صورت حذف يكي ازهم‌خوانها، خرابگويي، اضافه کردن یک صدا و جانشيني دیده شود.