• معاونت اداری مالیarrow_drop_down
 • گروه های آموزشی
 • گروه شنوایی شناسیarrow_drop_down
 • گروه کاردرمانیarrow_drop_down
 • گروه گفتاردرمانی arrow_drop_down
 • گروه ارتوز و پروتز arrow_drop_down
 • گروه فیزیوتراپی arrow_drop_down
 • اداره آموزشarrow_drop_down
 • برنامه درسی
 • تقویم آموزشی ترم جاری
 • برنامه های ترم جاریarrow_drop_down
 • کوریکولوم آموزشیarrow_drop_down
 • طرح درس هاarrow_drop_down
 • کمیته ها و شوراها
 • کمیته هاarrow_drop_down
 • شوراهاarrow_drop_down
 • دفتر مطالعات و توسعه آموزشarrow_drop_down
 • مدیریت بالینی
 • بیمارستان فرشچیانarrow_drop_down
 • بیمارستان بعثتarrow_drop_down
 • کلینیک امام خمینیarrow_drop_down
 • کلینیک مباشرarrow_drop_down
 • اسکیل لبarrow_drop_down
 • اساتید مشاور • معرفی رشته

  * گفتاردرمانی چیست؟

  گفتاردرماني يكي از شاخه‌های توانبخشي است که به بررسی و درمان اختلالات گفتاري و زبانی در کودکان و بزرگسالان مي‌پردازد. در ابتدا گفتار درمانگر نوع اختلال را با توجه به علائم و آزمون‌هاي مختلفي كه انجام مي‌دهد تشخيص داده و سپس با توجه به شدت و نوع اختلال، برنامه درماني را طرح‌ریزی و اجرا می‌نماید.

  * انواع اختلالات گفتار و زبان

  1-تأخير درگفتار و زبان

  2- اختلال در رواني گفتار

  3- اختلال صوت

  4- اختلال زباني

   5- اختلال تشديدي

   6- اختلال توليدي

  1-تأخير در گفتار و زبان

  Delayed speech and language

  کودکانی كه به دلايل مختلف ازقبيل ناشنوايي و عقب ماندگي ذهني ديرتر از حد طبيعي شروع به صحبت مي‌كنند، توانایی گفتار و زبانشان متناسب با سن تقویمی آن‌ها نمي باشد و دچار تأخیر در گفتار و زبان هستند.

  2-اختلال در رواني گفتار

  Fluency Disorder

  لكنت زبان(stuttering) زماني اتفاق مي‌افتد كه در روند طبيعي گفتار وقفه‌هاي غير طبيعي و ناگهاني بواسطه تكرار صداها، كشيده گويي، قفل و رفتارهاي وابسته ايجاد شود.

  3-اختلال در صوت voice disorder

  زماني اختلال صوتي وجود دارد كه كيفيت، زيروبمي، بلندي و انعطاف پذيري صدای فرد با صدای افراد هم‌جنس و هم‌سن وي متفاوت باشد .

   4-اختلال زباني

  Language disorder

  از جمله اختلالات زباني آفازي است که در اثر آسيب به مناطق مختلف مغزي درنيمكره چپ و به عللی مانند تصادف، سكته مغزي، تروما و غیره بوجود مي‌آيد. در این بیماران اختلال در درك و بيان، خواندن، نوشتن و اختلال درناميدن دیده می‌شود.

  5-اختلال در تشديد

  Resonance disorder

   اختلالات تشديدی در اثر اختلال در عمكرد دريچه كامي- حلقي و به علل مختلف بوجود می آید. شکاف کام یکی از علل ایجاد اختلال در تشدید صدا می‌باشد.

  6-اختلال توليدي

   Articulation disorder

  اختلال در توليد و بيان همخوانها و واكه‌ها (صداهای زبان) را اختلال تولیدی می گویند که به علل مختلف ایجاد شده و در کودکان شایع است. ممکن است به صورت حذف يكي ازهم‌خوانها، خرابگويي، اضافه کردن یک صدا و جانشيني دیده شود.