• معاونت اداری مالیarrow_drop_down
 • گروه های آموزشی
 • گروه شنوایی شناسیarrow_drop_down
 • گروه کاردرمانیarrow_drop_down
 • گروه گفتاردرمانی arrow_drop_down
 • گروه ارتوز و پروتز arrow_drop_down
 • گروه فیزیوتراپی arrow_drop_down
 • اداره آموزشarrow_drop_down
 • برنامه درسی
 • تقویم آموزشی ترم جاری
 • برنامه های ترم جاریarrow_drop_down
 • کوریکولوم آموزشیarrow_drop_down
 • طرح درس هاarrow_drop_down
 • کمیته ها و شوراها
 • کمیته هاarrow_drop_down
 • شوراهاarrow_drop_down
 • دفتر مطالعات و توسعه آموزشarrow_drop_down
 • مدیریت بالینی
 • بیمارستان فرشچیانarrow_drop_down
 • بیمارستان بعثتarrow_drop_down
 • کلینیک امام خمینیarrow_drop_down
 • کلینیک مباشرarrow_drop_down
 • اسکیل لبarrow_drop_down
 • اساتید مشاور • معرفی واحد EDO

  دفتر توسعه آموزش دانشکده توانبخشی

  Educational Development Office (EDO)

  رسالت:

  دفتر توسعه آموزش (Educational Development Office: EDO) بمنظور ارتقاء کیفیت آموزش و پویا نمودن عملکردهای آن و در راستای سیاستهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش، معاونت آموزشی دانشگاه و وزارت متبوع، عمدتاً به امر بهبود کیفی آموزش، برنامهریزی آموزشی و درسی، آموزش اساتید، ارزشیابی و آموزش مداوم میپردازد. این واحد در راستای دستیابی به اهداف خود، بر آن است تا اقدامات ذیل را به مرحله اجرا درآورد:

  1- بهینه سازی و توسعه کیفی برنامههای آموزشی و درسی

  2- تعیین نیازهای آموزشی اعضاء هیأت علمی

  3- فرآیند ارزشیابی اعضاء هیأت علمی و بازخورد نتایج آن

  4- هدایت، سازماندهی و حمایت بر امر پژوهش درحوزه آموزش

  5- جلب مشارکت و همکاری دانشجویان فعال و علاقمند

  6- هدایت و ارتقاء کیفی آزمونهای تئوری و عملی

  7- تقویت برنامه های آموزش مداوم و نظارت بر حسن اجرای فرآیندهای مربوطه

   

  شرح وظابف دفاترتوسعه آموزش ( EDO ) و نحوه تعامل انها در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

  ایجاد دفاتر توسعه آموزش در دانشکده هایی که بیش از 50 نفر عضو هیات علمی دارند ، الزامی است .

  تبصره : دانشگاهها می توانند در دانشکده های با کمتر از 50 نفر عضو هیات علمی یا مراکز آموزشی درمانی با بیش از 50 نفر عضو هیات علمی بنا به ضرورت به پیشنهاد معاون آموزشی دانشگاه و تصویب شورای آموزشی دانشگاه ، دفاتر توسعه آموزش ایجا کنند .

   شرح وظایف دفاتر توسعه عبارتند از :

  1.      همکاری در ارتقای تواتمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

  2.      همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایندهای آموزش

  3.      دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه

  4.      ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش

  5.      ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرایند یاددهی یادگیری ، اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی به گروههای آموزشی و اعضای هیات علمی دانشکده یا مراکز آموزشی درمانی مربوطه

  6.      شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

  7.      مدیر دفتر توسعه دانشکده توسط رئیس دانشکده و با هماهنگی مدیر مرکز مطالعات از بین اعضای هیات علمی همان دانشکده تعیین می شود .

  8.      مدیر دفتر توسعه مراکز آموزشی درمانی ، معاون آموزشی آن کمتر است .

  9.      مدیر دفتر توسعه بایستی بعنوان عضو شورای آموزشی دانشکده در جلسات شورا مشارکت فعال داشته باشد.

  10.  گرچه دفاتر توسعه از نظر ساختاری تابع دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی مربوطه هستند ولی بمنظور همسوسازی سیاست ها و برنامه های ارتقای کیفی آموزش دانشگاه ، کلیه فعالیت های دفاتر توسعه با هماهنگی و نظارت مرکز مطالعات دانشگاه انجام می شود .

  11.  معاون آموزشی دانشگاه بایستی تشکیلات مناسب و مورد نیاز مرکز مطالعات و دفاتر توسعه را جهت تصویب به هیات امنای دانشگاه پیشنهاد نماید .

  12.  این آئین نامه در دویست و یکمین جلسه مورخ 18/12/88 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا و جایگزین آئین نامه ها و دستورالعمل های قبلی است .

   

     دانلود : ایین_نامه_شرح_وظایف_EDO.pdf           حجم فایل 633 KB